Agrotime Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi :
Fahire GÖNEN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :
Esin HEPSAVAŞCI

Sayfa Tasarım :

Mustafa SARIKAYA

Danışma Kurulu :
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM
Doç. Dr. Ferit TURANLI
Doç. Dr. Mustafa BOLCA
Yrd. Doç. Dr. Mithat DİREK
Yrd. Doç. Dr. Y. Emre KİTİŞ
Dr. Hüsnü KAYIKÇIĞLU
Dr. Fadime ATEŞ
Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ
Prof. Dr. Özdal GÖKDAL
Yrd. Doç. Dr. Okan ATAY
Dr. Engin YARALI
Vet. Hek. Tahir S. YAVUZ
Prof. Dr. Suat DİKEL
Prof. Dr. Işık ORAY
Dr. Murat ÇİÇEKLİ

Çeviri :
Burak Caner ÇAĞLAYAN

Baskı Öncesi/Baskı/Baskı Sonrası :
Hürriyet Matbaası 5501 Sk. No:6 K:1 Tuna Mah. Çamdibi/İZMİR
Tel: +90 232 435 69 69
Fax: +90 462 31 62

Yayın Türü:
İki Aylık Süreli Yayın

Yönetim Yeri :
1847/12 Sk. No:1/B Yenigirne-Karşıyaka/İZMİR
Tel & Fax: +90 232 999 98 96

AGROTİME dergisinde yayınlanan reklam, yazı ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Agrotime Yayıncılık’a aittir.
İzin almaksızın kullanılamaz. AGROTİME, basın ilkelerine uymaya söz vermiştir.